Collage van zijn werk

  Oprichting Nieuwe Groep  

De Nieuwe Groep

1945 - 1970


Het reeds tijdens de oorlog grondig besproken plan om na de bevrijding een groep "modernen" in het oosten des lands te stichten, realiseerden wij zo spoedig mogelijk. Onder de bezielende leiding van Folkert Haanstra Sr. werd tijdens een bewogen vergadering in diens atelier te Goor op 12 december 1945 "De Nieuwe Groep" opgericht. De gehele schildersbent Goor-Markelo was aanwezig: de drie Haanstra's, Jan Broeze, Ben Akkerman, Wim te Broek, Bas Kleingeld en Riemko Holtrop.

 
 
 

 

  Doelstelling Nieuwe Groep
   
Oprichting Nieuwe Groep ondertekening  

Haanstra

  Wim ten Broek
Folkert Haanstra
 
Wim ten Broek
 
 
 
 
 

Nadien werden nóg enige leden in "De Groep" opgenomen, onder wie de helaas in 1957 gestorven "moderne primitief" Henk Lamm, de in Twente nagenoeg onbekende Zutfenaar Hubert van Hille, de Deventer schilder Jan Brugge en de (latere) glazenier Jan Schoenaker uit Oldenzaal.
"De Nieuwe Groep" kan met recht de activerende stoottroep worden genoemd, die het langzaam uit zijn sluimer ontwakende oostelijke grensgebied vol latente krachten en mogelijkheden, toegankelijk heeft gemaakt voor de nieuwe verworvenheden in de beeldende kunst der afgelopen decennia.

Lees hier het gehele artikel van R. Holtrop (Pdf formaat in nieuw scherm)