Collage van zijn werk

 

Zijn werk

Dat hef onze Jan emaakt, den knooit altied, he hef wal een kiste vol.


Kleuren zijn in mijn schilderijen heel belangrijk, maar ook de compositie. Ik schilder relatief veel landschappen. Kubistisch ja, met expressionistische trekjes. De meeste mensen houden er niet zo van. Die willen liever een duidelijk herkenbaar landschap.
Maar dan kunnen ze beter een goede foto kopen, vind ik. Mijn schilderijen geven uiting aan de verhouding die er tijdens het maken bestond tussen mij en het onderwerp. Als anderen dat onderkennen vind ik dat fijn, maar het hoeft niet.


Het werk van Jan Broeze omvat landschappen, stads- en dorpsgezichten, stillevens, portretten, boerentaferelen, figuren en figuurstudies, abstracte composities met figuratieve elementen. Hij maakte aquarellen, gouaches, tekeningen, grafiek, schilderijen.


Zijn stijl is veelomvattend: allerlei eind negentiende- en twintigste-eeuwse stijlen door en naast elkaar, zonder een duidelijke opeenvolging of ontwikkeling daarin. Zijn kubistisch oeuvre vormt een relatief consistent geheel.
Zijn stijl ontwikkelde zich naar een eigen persoonlijke versie van het kubisme, die hij echter niet toepaste bij het maken van zijn boerentaferelen, portretten, figuren en figuurstudies.

 


Het overzicht van zijn werk is verdeeld over meerdere pagina's, opgedeeld in vijf genres, en voor zover beschikbaar, voorzien van een toelichtende tekst.

Klik op één van de afbeeldingen voor een volledig overzicht van het betreffende genre.

 

Een aantal werken van Jan Broeze staan jammer genoeg in het depot van het Rijksmuseum Twenthe in Enschede. Ze worden echter wel getoond in de Collectie Online.
Klik hier voor de zoekresultaten in een nieuw scherm.

 
Naar overzicht portretten en figuren
Portretten en Figuren
 
Naar overzicht stadsgezichten
Stadsgezichten
 
Naar overzicht landschappen
Landschappen
 
Naar overzicht boerentaferelen
Boerentaferelen
 
Naar overzicht stillevens
Stillevens