Collage van zijn werk

  Depot met schilderijen van Jan Broeze

Stichting Collectie Jan Broeze

Opgericht in 1995.
Doel: Conserveren, restaureren en grotere bekendheid geven.


In 1993 werd onder leiding van het Kunstcentrum Hengelo een educatieve tentoonstelling georganiseerd voor basisscholen in Hengelo, Diepenheim en Haaksbergen. Han Haanstra, een van de samenstellers van de tentoonstelling en een oude bekende van de familie Broeze, bracht toen het idee ter sprake om het werk van Broeze uit het oude atelier een klimatologisch beter onderkomen te geven. Ook burgemeester Haersma-Buma van Markelo speelde al een tijdje met deze gedachte. Het werk werd in eerste instantie overgebracht naar een kelder van het gemeentehuis en kreeg daarna een plek in een definitief depot.

 
 
Het depot met schilderijen van Jan Broeze
   


In 1995 werd de Stichting Collectie Jan Broeze opgericht. Het werk van Broeze werd voor 10 jaar in bruikleen gegeven aan de stichting door de familie. (Deze periode is inmiddels verlengd met 15 jaar.) Deze Stichting had als doel het werk van Broeze te inventariseren, te conserveren of indien nodig te restaureren en uiteraard ten toon te stellen. In het bestuur zaten o.a. leden van de familie Broeze en een gemeenteambtenaar. (Sinds Markelo valt onder de Hof van Twente heeft de gemeente zich teruggetrokken uit allerlei stichtingen)
De gemeente Markelo betaalde de verzekering en de huur van het depot. Verder werd de stichting financieel ondersteund door een aantal culturele fondsen. Met dit geld werd een kunsthistorica aangetrokken om het werk te inventariseren en adviezen te geven over restauratie en conservering. Naar draagkracht werden een aantal werken behandeld door een restaurateur en van lijsten voorzien. Sinds 1995 zijn een 8 tal tentoonstellingen georganiseerd, waarvan een grote tentoonstelling in het Rijksmuseum Twenthe in Enschede.

Volledig overzicht exposities

 

Het inrichten van een tentoonstelling
 
Het inrichten van een tentoonstelling


Gemeentehuis Hof van Twenthe

In het nieuwe gemeentehuis van de Hof van Twente in Goor worden in een aantal vergaderruimtes schilderijen van Jan Broeze permanent geëxposeerd.
Bij elke tentoonstelling wordt ook een educatieve bijlage gemaakt voor leerlingen van de bovenbouw van de basisschool.

Fragment van een werkblad

 


Het gemeentehuis Hof van Twente